Vi behandler

 

Vi behandler både akutte og kroniske tilstander. Målet med behandlingen er å gi deg en bedre hverdag, få deg raskt tilbake i jobb og begrense omfanget av dine plager.

 

Ryggsmerter

Ryggsmerter er svært vanlig med korsryggsmerter\ lumbago som hyppigste årsak. 4 av 5 vil oppleve ryggsmerter en eller flere ganger gjennom livet og dette er den mest vanlige årsaken til smerter i muskel‐ og skjelettapparatet på verdensbasis. Ryggsmerter kan være svært smertefullt, men er som regel helt ufarlig. Moderat, variert aktivitet

kan hjelpe til at ryggsmertene gir seg. Mange har også god hjelp av behandling hos kiropraktor.

 

Korsryggsmerter

Korsryggsmerter er det vanligste problemet i nerve‐muskel‐skjelettapparatet og samfunnets dyreste enkeltplage.
Vondt i ryggen\ lumbago er en smertefull, men som regel ufarlig tilstand. Mange blir raskt bedre, men tilbakefall er dessverre vanlig.
Enkelte ganger forverres tilstanden til isjias eller utvikler seg til en langvarig tilstand med gjentatte episodiske tilbakefall eller vedvarende smerter.
Årsakene til ryggsmerter er mange og sammensatte. Derfor må behandling, forebygging og andre tiltak tilpasses individuelt.
Vanlig årsaker kan være: lite fysisk aktivitet, overvekt, arvelighet, plutselig overbelastning som bl.a tunge løft eller fall, gjentatte feilbelastninger som f.eks sitting, psykiske plager, stress og mistrivsel.

Vanlige symptomer:

 • Kan oppstå akutt eller gradvis
 • Smertefull og stiv korsrygg, verre om morgenen og ved sitting
 • Smerter når skal opp av stol eller seng, endre stilling
 • Best å gå eller ligge
 • Ryggskjevhet for å unngå smerte
 • Smerte ned i hofte og ben

Kiropraktoren vil ta en grundig sykehistorie og en klinisk undesøkelse for å kartlegge hva som er problemet. Er problemet muskelskjelett relatert er vår målsetning å redusere smerter og gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet. Vi kan henvise videre til CT\MR eller spesialist
hvis undersøkelse og sykehistorie tilsier dette.

Kiropraktoren vil individuelt vurdere behandlingsmetode som:
Leddbehandling\ manipulasjon

Tøyninger
Muskulære avspenningsteknikker
Mobiliserende traksjon
Øvelser\ rehabilitering.

 

Brystryggsmerter\ smerter mellom skulderbladene og brystsmerter

Smerter i øvre del av ryggen og mellom skulderbladene rammer svært mange av oss. Ofte kommer dette etter tid hvor stillingen er runde skuldre, fremoverbøyd hode og anspente armer. Mest vanlig i kontorarbeid eller barn som sitter på IPad\ TV‐spill.

Kan også komme fra:

 • Feilfunksjon (leddlåsninger) i ryggen, samt mellom ribben og ryggsøyle.
 • Øm og stram muskulatur i bryst og brystkasse
 • Dårlig holdning som begrenser pust
 • Stress, anspenthet og ensformige arbeidsstillinger.
 • Angst og depresjon som påvirker holdning, pust og smerteopplevelse
 • Ribbensbrudd
 • Skiveprolaps i nakken og brystryggen
 • Komplikasjoner i forbindelse med osteoporose(benskjørhet)

De samme årsakene ovenfor kan også gi brystsmerter. En studie fra Danmark viste at 20% av pasienter henvist til sykehus med mistanke om hjertesykdom faktisk hadde smerter som stammer fra øvre del av ryggen. 75% av disse smertepasientene ble bedre av kiropraktorbehandling.
Brystsmerter: Brystsmerter er en veldig uspesifikk diagnose og vil romme alt fra enkle og ufarlige årsaker som stress og muskelspenninger til livstruende tilstander som hjerteinfarkt og lungesykdommer. Det er derfor viktig at man får kartlagt årsaken til sine brystsmerter.
For de fleste vil årsakene være en kombinasjon av muskelspenninger, stressreaksjoner og ofte låsninger i brystrygg eller ribben som gir smerter i brystregionen. Hvis smertene er relaterte til bevegelse i muskelskjelettsystemet, vil det ofte være ufarlig.
Om man er i tvil og man får trykkfølelse i brystet, smerter i halsregionen og i overarm(særlig venstre arm) og akutt tungpust, bør man kontakte lege.
Muskelskjelettårsaker til brystsmerter vil ofte beskrives som verkende, ofte forverret av bevegelse, man kan også ha økt smerte når man puster inn.
Kiropraktoren tar en grundig sykehistorie og undersøkelse for å kartlegge årsakene og stille en nøyaktig diagnose. Viser det seg at diagnosen er muskelskjelettrelatert vil man kunne benytte teknikker som manipulasjon, mobilisering, massasje med triggerpunktbehandling og avspenningsteknikker.
Prolaps i brystryggen er relativt uvanlig i forhold til prolaps i nakke og nedre rygg. Smertene er ofte isolert til øvre brystrygg og kan gi refererende smerter frem mot brystet eller magen.

 

Nakkesmerter

Nakkens funksjoner er kompliserte og spiller en helt sentral rolle i bevegelsesapparatet.
Finmekanikken i nakken består av et intrikat samspill mellom ledd, muskulatur og store deler av nervesystemet. Vi er avhengig av at nakken fungerer bra for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseintrykk fra syn og hørsel.
Det kan være vanskelig å skille mellom plager i nakke, øvre rygg og skuldre. Ofte henger smertene sammen og kan gå over i hverandre.
Vanlige symptomer kan være:

 • Nakken låser seg plutselig og blir stiv og smertefull
 • Kan våkne med kink om morgenen
 • Smertene setter seg ofte i ett punkt i nakken
 • Hodet holdes skjevt for å unngå smerter
 • Redusert bevegelse i nakken

Smertene kan være intense, umulig å løfte hodet uten å hjelpe til med armene.
Langvarige nakkeplager er ofte sammensatt, og symptomer kan da i tillegg være:

 • Smerter mellom skulderblader
 • Ryggsmerter
 • Utstrålende smerter til skulder og arm
 • Prikking og nummenhet i armer og fingre
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Ansiktssmerter
 • Nedsatt konsentrasjon
 • Tretthet og søvnforstyrrelser

Vanlige årsaker til nakkeproblemer kan være: Anspenthet pga stress, ugunstige arbeidsstillinger, statisk og ensidig arbeid, dårlig syn, feil briller eller mangelfull belysning, trekk, gal liggestilling, innaktivitet, overvekt, nakkesleng etter påkjørsel eller andre ulykker.
Smertene kan være et resultat av endret funksjon i muskler og ledd. Muskulaturen blir stram og sår (låsning), og nakken føles vond og stiv.
Kiropraktoren avgjør hvilken behandling som er best ved å gjøre en grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse. Behandlingen kan bestå av leddbehandling\ manipulasjon, tøyninger, nålebehandling, muskulære avspenningsteknikker, funksjonell trening\ øvelser. CT\MR eller henvising til spesialisthelsetjenste vil bli vurdert individuelt.

Hva kan du gjøre selv?

 • Veksle mellom bevegelse og avlastning i smertefrie stillinger.
 • Kuldepakninger over smerteområdet kan gi lindring på symptomer fra ledd og muskler.

 

Hodepine

Hodepine er en av våre vanligste plager. 3% av oss har daglig hodepine og rundt 10% i uken.
Årsakene er ofte sammensatte. Kiropraktoren har kompetanse til å hjelpe deg med å finne årsak til smertene, og eventuelt henvise deg videre til riktig behandling. Vi vil ta en grundig sykehistorie og undersøkelse for å finne riktig diagnose.

Her er noen av årsakene til hodepine:

 • Stress og anspenthet
 • Lite søvn
 • Feil sittestilling\ arbeidsstilling
 • Feilfunksjon i nakkens muskulatur og ledd
 • Triggerpunkter\ muskulære spenninger i øvre rygg, nakke, hals og skuldermuskulatur
 • Kjevespenninger
 • Medikamentbruk
 • Dehydrering
 • Uregelmessig kosthold
 • Hormonelle endringer, f.eks ved menstruasjon. Spesielt hos de med migrene.
 • Hodeskader og nakkeskader.

Kjevehodepine:
Spenninger i kjevemuskulatur over tid kan gi triggerpunkter og muskelknuter. Dette kommer gjerne fra stress, biting og skjæring av tenner, ofte i sammenheng med nakke‐ og skulderspenninger. Kiropraktoren kan hjelpe deg med å løse disse spenningene.
Vi benytter forskjellige bløtvevsteknikker kombinert med tøying, mobilisering, avspenning, øvelser og råd samtidig som vi ser på helheten og kan da inkludere behandling av nakke, skulder, og midtrygg for å få kjeven til å fungere bedre.
Aktive triggerpunkter i kjevemuskulaturen kan gi smerter opp på toppen av hodet, i pannen, tinning, rundt øyet, øre, og i ansiktet. Smertene kan beskrives som trykk, press og verk på samme måte som nakkehodepine\ cervicogen hodepine.

Spenningshodepine:
De fleste vil oppleve spenningshodepine en eller flere ganger i livet. Dette er den mest vanlige formen for hodepine. Vi kan også kalle smertene tensjonshodepine eller stresshodepine. Årsak til denne hodepinen er flere, og den opptrer som regel episodevis.
Hodepinen skyldes stramming og spenninger i nakkens og kjevens muskulatur, men kan også komme fra muskulatur i hodet og ansikt. Årsakene til dette er gjerne flere og sammensatt. Ofte skyldes dette endret bruk av muskulaturen som ved nedsatt funksjon og smerter i ledd og bløtvev, ofte i forbindelse med stress, uro eller lite søvn.
Ofte beskrives denne hodepinen som det strammer seg i nakken\ begynner i nakken og stråler opp i bakhodet og frem i panne\ bak øynene. Dette kan være på begge sider eller bare en side av hodet.
Spenningshodepine øker gjerne utover dagen. Fysiske anstrengelser forverrer ikke smerten, men kan til tider hjelpe på graden av smerte. Ofte kan denne diagnosen stilles ved sykehistorie og ved klinisk undersøkelse av spent og øm muskulatur som ved press kan fremkalle samme smerter som spenningshodepine.
Kiropraktoren har kunnskap og kan hjelpe deg med den optimale behandling av nedsatt funksjon i muskler og ledd. Dette kan inkludere manipulasjonsbehandling, leddmobilisering, massasje med triggerpunkter og avspenningsteknikker.
Migrene: denne typen hodepine skiller seg fra andre former for hodepine da man gjerne får signaler en tid i forkant av smerter, som kalles aura. Dette kan være synsforstyrrelser, halvsidige sanseforstyrrelser eller lammelser, svimmelhet, talevansker, og dobbeltsyn. Disse symptomene utvikler seg gradvis i løpet av 5‐10 min og går over under 1 time. Etter dette kommer hodepinen.
Man kan også ha aura uten å få hodepine, eller migrene uten aura. Anfallet varer ubehandlet fra 4‐72 timer.
Årsak til migrene er ikke fullstendig kartlagt, men antas å være en kombinasjon av arv og miljø. Ytre faktorer som kan utløse migreneanfall kalles ofte triggere og kan f.eks være stress, søvnmangel, hormonforandringer, alkohol (rødvin), koffein, sjokolade, nøtter, sitrusfrukter mfl.
Som regel ensidige smerter, ofte verst i panna, tinningen og øyne. Mange opplever kvalme og lys‐ og lydskyhet.
På bakgrunn av en grundig sykehistorie, samt det karakteristiske hodepinemønsteret vil en kiropraktor kunne stille diagnosen på migrene. Ved behov kan kiropraktoren henvise til CT\MR undersøkelse for å utelukke andre årsaker til anfallsvis hodepine.
Mange migrenepasienter plages også av spenninger i muskulatur og nedsatt funksjon i ledd.
Behandling av slike migreneutløsende faktorer i muskelskjelettsystemet kan være med på å redusere hyppigheten for nye anfall.

 

Svimmelhet

Svimmelhet er en vanlig helseplage og ett symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Dette kan det være mange årsaker til. Kiropraktoren kan hjelpe deg med å finne ut av hva som kan gjøres videre ved å gjøre en grundig sykehistorie og undersøkelse.
Krystallsyke: som også kalles Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV) er en tilstand som rammer labyrinten i det indre øret. Krystallsyke er en av de vanligste årsakene til svimmelhet.
Man opplever dette som kortvarig karusell liknende svimmelhetsanfall og påfølgende kvalme.
Anfallene starter ofte på morgenen og man har problemer med å stå på bena.
«Nakkesvimmelhet» eller cervicogen svimmelhet: kjennetegnes ved at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Hjernen får hele tiden beskjed om kroppens posisjon fra ulike sanser som bl.a synet, bevegelsesapparatet, nervesystemet. Når disse signalene er motstridende kan hjernen oppleve dette som svimmelhet. Dette kan oppleves som man er i båt, eller følelse av at bakken\gulvet gynger.

 

Cervicobrachialgi

Defineres ofte som smerter i nakken med utstråling til skulder og arm. Hos voksne mellom 30 og 60 år er årsaken til cervicobrachialgi vanligvis ett mekanisk problem, en skade\ protusjon på mellomhvirvelskive som påvirker nerveroten. Dette kan gi smerter i armen tilsvarende isjias i benet. Hos eldre personer vil årsaken oftere være slitasjeforandringer\ artrose som medfører trange forhold og kompresjon av nerverot.

Brå bevegelser og tunge løft kan gi nakkesmerter som kan komme fra ledd, mellomvirvelskiver eller muskler.

Det er viktig å påpeke at det ikke er sammenheng mellom mengde slitasjeforandringer og graden av smerte.

Diagnosen stilles klinisk ved å skille mellom nerverotsmerter, perifere nervesmerter (smerter fra klem på nerven i skulder eller arm), muskelsmerter, skjelettsmerter og smerter fra andre organer. Dette kan kiropraktoren hjelpe deg med. Ved behov for MR eller røntgen kan kiropraktoren rekvirere dette.

Tiltakene tilpasses individuelt og er avhengig av cervicobrachialgiens varighet og karakter. Mobilisering og manipulasjon sammen med aktive øvelser og tøyning anbefales.

Myalgi nakke

Betyr muskelsmerter i nakken og er svært utbredt blant befolkningen, og mest blant kvinner. De fleste nakkemyalgier stammer fra spenninger i nakke‐ og skulderkomplekset. Nakkemyalgi kommer oftest av ensidig arbeid eller generelt høyt spenningsnivå. Opptil 50% av den voksne befolkningen opplever dette i løpet av ett år.

De fleste beskriver symptomene som verkende med økt stivhet i nakke\ skulder region. Tilstanden er ufarlig, men kan oppleves som svært ubehagelig, og kan oppstå akutt like mye som gradvis.

Kiropraktoren kan hjelpe deg med manipulasjon for å gjenopprette normal funksjon i nakken og god leddbevegelse i tillegg til forskjellige muskelteknikker for å løse opp spenningene i nakken.

Prolaps nakke

Utposning på mellomvirvelskivene kan legge press på nervene i nakken og kan gi utstrålende smerter ned i armene. Dette oppleves ofte som svært smertefullt.

Prolaps oppstår som regel etter langvarig belastning på nakken, men kan også oppstå som en skade. Mange opplever symptomer som smerter i armen, nummenhet eller svakhet i nakke, skulder, armer, bryst og hender. Nedsatt funksjon og bevegelse av nakken er vanlig.

Kiropraktoren stiller diagnosen etter en grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse. MR\CT undersøkelse eller henvisning til spesialist vil bli rekvirert individuelt.

De fleste prolapser trenger ikke operasjon og kan behandles konservativt i form av veiledning, manipulasjon\ mobilisering og traksjon.

Thoracic Outlet Syndrome(TOS)

Er et smertesyndrom forårsaket av kompresjon av nerve og\ eller blodkar i nakke‐\ halsregionen. Kompresjon er lokalisert til åpningen som dannes av kragebenet, første ribben og hals muskulatur. TOS gir hovedsakelig utfall i skulder, arm og hånd.

 

Skuldersmerter

Smerter i skulderen er svært vanlig. Det finnes mange årsaker til skuldersmertene.

Noen av disse kan være:

 • Traume\ skade
 • Dårlig holdning
 • Feil arbeidsstilling
 • For lite daglig aktivitet
 • Ubalanse i skulderens støttemuskulatur
 • Unormal funksjon mellom skulder, krageben, skulderblad, rygg og nakke.

Skulderbladenes stilling og støttemuskulatur rundt skulderblad og skulderledd spiller en spesielt viktig rolle ved alle armbevegelser. Hvis ikke dette samspillet fungerer som det skal, kan det over tid oppstå irritasjon og forandringer i sener, leddbånd, bruskleppe\ labrum, muskler og ledd.

Vanligste symptomer:

 • Smerter når man løfter skulderen
 • Smerter når man er i ro for lenge
 • Vondt om natten
 • Smerter som stråler ut i armen eller opp i nakken\ hodet.

Skulderen er ett komplisert ledd og kan være en utfordring å stille riktig diagnose. En grundig klinisk undersøkelse av skulderen er avgjørende. Noen ganger kan det være nødvendig å henvise til røntgen, ultralyd, MR\CT for å bekrefte diagnose. Dette kan kiropraktoren hjelpe deg med.
Behandlingsformer som blir benyttet er manipulasjon\ mobilisering av ledd i skulder, tøyninger, muskulære teknikker, stabiliserende trening.

 

Tennisalbue

På fagspråket også kalt lateral epicondylitt, er en slitasjeskade av senevevet som fester seg på utsiden av albueleddet. Ca. 1‐2% av befolkningen i alder 35‐50 år rammes av tennisalbue.

Tennisalbue er et resultat av repetitiv bevegelse og overbelastning i håndledd og albue over lengre tid. Oppleves som en skarp smerte på utsiden av albuen som kan stråle ned på baksiden av underarmen og ut i fingrene. Man kan bli nummen i samme området samt kjenne seg stivere i
muskulaturen som er involvert.

Man bør søke vurdering og behandling raskt for å unngå at plagene blir kroniske. Kiropraktikk kan ha god effekt i den akutte fasen av tennisalbue. I tillegg til å behandle selve armen, undersøker også kiropraktoren nakke og brystrygg. Dette kan avdekke og behandle eventuelle dysfunksjoner.

Fysioterapi og rehabilitering kan også være en viktig faktor som kiropraktoren kan henvise til.

Triggerpunkt med referert smerte i arm:

Triggerpunkt finner en i en irritert og spent muskel, som også gir referert smerte, dvs smerte et annet sted enn der spenningen faktisk sitter. Dette kan ofte beskrives som om at armen\ fingrene blir numne eller dovner bort. Mange klager over tap av kraft i armen eller fingre. Press og tunghetsfølelse i armen er også vanlig. Mange opplever å våkne om natten av at armen «sover».

Kiropraktoren tar en grundig sykehistorie og en god klinisk undersøkelse. Ved oppståtte triggerpunkter er målet å få muskelen avslappet slik at det ikke produseres flere triggerpunkter. Manuell behandling med massasje og muskelavspennnigsteknikker benyttes.

 

Bekken og hofte

Hoftesmerter

Hofteartrose, også kalt cox artrose, er en reduksjon av brusken i hofteleddet og knokkelforandringer som f.eks forkalkninger. Dette oppleves typisk med smerter, stivhet og nedsatt bevegelighet i området rundt hofte, sete og lyske. Ryggsmerter er heller ikke uvanlig for denne pasientgruppen og smertene kan stråle ned til kneet.

Kiropraktoren vil utføre en grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse. Ved behov for supplerende undersøkelser som Røntgen\ MR eller henvisning til ortoped kan vi rekvirere dette.

I begynnelsen vil man i de fleste tilfeller starte med konservativ behandling. Dette innebærer leddmobilisering og manuell behandling av stram muskulatur og instruksjon i relevante øvelser.

Bekkenlåsning\ bekkenløsning

Bekkenlåsning: beskrives som en tilstand hvor iliosacralleddet(bekkenleddet) i bekkenet mister funksjon og bevegelighet. Dette kan resultere i smerter og muskelspenninger i bekken, seteregion, lyske og lår.

Bekkenløsning: er en naturlig prosess som skjer alle gravide for å klargjøre bekkenet for fødsel. En annen måte å beskrive smerter i denne perioden er bekkenplager hos gravide.

Under svangerskapet frigis hormoner som gjør leddbåndene i bekkenet mer elastiske. For noen gravide medfører dette smerte, da bekkenringen blir for bevegelig og ustabil.

Forskning har vist at spesifikke stabiliseringsøvelser for bekkenet kan virke smertedempende.

Kiropraktorbehandling kan også redusere smerten, sammen med fysioterapi og akupunktur.